Zapytania ofertowe

Nazwa zapytania Data publikacji zapytania Termin składania ofert
1. Olej opalowy lekki 2018-09-26 11:48 2018-10-01 09:00
2. Naprawa studni wodomierzowej 2018-09-25 14:21 2018-10-02 10:00
3. Wymiana (retrofit) 1 szt. wyłącznika 6kV 2500A w izolacji SF6 2018-09-24 15:53 2018-10-01 11:00
4. Manipulator z przegubowym ramieniem z dostawą do Odlewni Kutno 2018-09-24 15:01 2018-09-28 15:00
5. Złącza Cu toru prądowego 2018-09-24 11:06 2018-09-28 15:00
6. Dostarczenie elementów detekcji wodoru firmy Atest Gaz 2018-09-20 14:27 2018-09-27 15:00
7. Czyszczenie zbiorników awaryjnych pod transformatorami 2018-09-20 12:49 2018-10-01 15:00
8. Przegląd i pomiary diagnostyczne wyłączników średniego napięcia typu SCI-4 produkcji ZWAR w rozdzielni 6kV SRT-1, SRT-2, SRT-3 i SRT-4 w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2018 r. 2018-09-18 09:14 (zaktualizowano: 2018-09-20 12:31) 2018-10-01 12:00
9. Dostosowanie kotłowni do wymagań p.poż zlokalizowanej na terenie zakładu produkcyjnego Zamawiającego w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej 18. 2018-09-06 11:12 2018-09-27 12:00