Zapytania ofertowe

Nazwa zapytania Data publikacji zapytania Termin składania ofert
1. „Wykonanie CYKLONU – odpylacz wstępny na hali produkcyjnej . 2017-05-26 13:57 2017-06-07 12:00
2. zblocze 20T typ 043 DEb wyk. E - 1 szt. 2017-05-25 06:57 2017-05-29 12:00
3. 1. Płyta poliuretanowa 10 mm 2. Płyta poliuretanowa 20 mm 2017-05-24 09:19 2017-05-30 12:00
4. Wiercenie otworu badawczego do ustalenia profilu geologicznego podłoża 2017-05-24 09:04 2017-05-29 13:00
5. Remont podajników celkowych C300 2017-05-18 09:55 2017-05-31 10:00