Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-10-09

Huta Łaziska S.A. w upadłości układowej

Cieszyńska 23

43-170 Łaziska Górne

NIP: 6350000469

Osoba kontaktowa:

Grzegorz Bubała

tel: 32-32-47-240

e-mail: gbubala@logintrade.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z649/158556

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://luma.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Kolano hamburskie 42,4x3,6mm 100 szt. - Czytaj
2. Kolano hamburskie 48,3x3,6mm 100 szt. - Czytaj
3. Rura stalowa b/sz R-35 42x3,6mm 220 mb - Czytaj
4. Rura stalowa b/sz R-35 48,3x3,6mm 220 mb - Czytaj
5. Rura stalowa b/sz R-35 33,7x3,6mm 60 szt. - Czytaj
6. Rura precyzyjna stalowa 22x4x3000mm 9 szt. - Czytaj
7. Rura precyzyjna stalowa 28x4x3000mm 9 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. Akceptacja OWZ
  4. Termin płatności 30 dni

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

Proszę o przysłanie skanów dokumentów firmy na adres gbubala@hlsili.pl (dotyczy firm, które dotychczas takich dokumentów nie przesłały):

W przypadku osób prawnych:

1. NIP

2. REGON

3. KRS

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

1. NIP

2. REGON

3. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorstw

4. Oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania właściciela firmy, oraz jego PESEL

Nieprzesłanie dokumentów skutkuje wykluczeniem z dalszego postępowania.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Armatura (rury stalowe b/sz i kolana hamburskie itp.)"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...