Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-12

Odlewnia Kutno Sp z o.o.

Cieszyńska 23G

40-173 Łaziska Górne

NIP: 5252590647

Osoba kontaktowa:

Dominika Kubiak

tel:

e-mail: zaopatrzenie@odlewniakutno.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z845/158487

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://luma.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dzień dobry,
poniżej przedstawiam Państwu zapytanie ofertowe.

I. ZAMAWIAJĄCY

   Nazwa firmy: Odlewnia Kutno Sp.z o.o

Adres: 99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 18

NIP: 5252590647

II. OPIS PRZEDMIOTU zapytania ofertowego

1.Przedmiotem zapytania jest Nawęglacz 

2.Szczegółowy opis przedmiotu Nawęglacz


Skład chemiczny (%): Element Zawartość (%) Typowa analiza (%)
Azot max 0.15<0.06
Wodórmax 0.02-0.01
Części lotne max 1%
Popiół max 0.6-0.4
Wilgotność max 1%
C-min 92%
S-do 0,5%

 Granulacja
 1 – 5 mm
 Udział frakcji 0,5-5 mm wynosi 93-95%

Pakowanie
Big bagi 1000 kg oraz wielowarstwowe worki papierowe 25 kg ofoliowane na paletach. Taki sposób pakowania zabezpiecza materiał przed wilgocią.
Wymagania przy dostawie - świadectwo Jakości

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2 dni od wysłania zamówienia do dostawcy. 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: platformy zakupowej
2.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 1501.2018
3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  • Cena netto
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze oferty zostanie poinformowany Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VII. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Dominika Kubiak pod numerem telefonu 609283600
oraz adresem email: zaopatrzenie@odlewniaKutno.eu

VIII. ZAŁĄCZNIKI
- Brak


pozdrawiam

Dominika Kubiak

Zaopatrzenie

mobile +48 609 283 600
zaopatrzenie@odlewniakutno.eu

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Nawęglacz na Lustro 7000 kg nawęglacz Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  2. Miejsce dostawy Kutno w godz 6-14
  3. Termin płatności: 45 dni

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

Firma zastrzega sobie prawo:

1. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,

2. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,

3. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,

4. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,

5. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

*********************************************************************************************************************************

The Company reserves the right:

I not inform providers about the course of shares bid,

II. cancellation of shares bid without giving any reasons,

III. changes in conditions and the size of the share offer,

IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons,

V. contract made in connection with the offer of just under a separate contract.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Nawęglacz na lustro"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...