Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-12

Odlewnia Kutno Sp z o.o.

Cieszyńska 23G

40-173 Łaziska Górne

NIP: 5252590647

Osoba kontaktowa:

Dominika Kubiak

tel:

e-mail: zaopatrzenie@odlewniakutno.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z844/158487

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://luma.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:  • Dzień dobry,

poniżej przedstawiam Państwu zapytanie ofertowe.

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa firmy: Odlewnia Kutno Sp.z o.o

Adres: 99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 18

NIP: 5252590647

II. OPIS PRZEDMIOTU zapytania ofertowego

1.Przedmiotem zapytania jest: Mata ceramiczna z dostawą do Odlewni Kutno


    Mata ceramiczna 1430/50x610x3660/128kg/m3
    Punkt topnienia 1800st.C - 32 rolek
    Dostawa 17.01.2018

   2. Po zebraniu ofert odbędzie się aukcja elektroniczna.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  • Cena netto

III. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dominika Kubiak pod numerem telefonu 609283600
oraz adresem email:
zaopatrzenie@odlewniaKutno.eu

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Mata ceramiczna 1430/50x610x3660/128kgm3 32 rolka Mata Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Firma zastrzega sobie prawo:

1. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,

2. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,

3. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,

4. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,

5. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

*********************************************************************************************************************************

The Company reserves the right:

I not inform providers about the course of shares bid,

II. cancellation of shares bid without giving any reasons,

III. changes in conditions and the size of the share offer,

IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons,

V. contract made in connection with the offer of just under a separate contract.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego " Mata ceramiczna"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...